ข้อมูล โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

783

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120485
รหัส Smis 8 หลัก : 57020161
รหัส Obec 6 หลัก : 120485
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านฮ่างต่ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhangtum
ที่อยู่ : หมู่ 12 ฮ่างต่ำเหนือ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 4 มิถุนาย 2482
อีเมล์ : htschool5@gmail.com
เว็บไซต์ : www.hangtamschool.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่างิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 80 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09:13:31 น.)