ข้อมูล โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่

1328

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120460
รหัส Smis 8 หลัก : 57030127
รหัส Obec 6 หลัก : 120460
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านฮ่องแฮ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Honghae school
ที่อยู่ : หมู่ 4 ฮ่องแฮหลวง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57220
โทรศัพท์ : 053-763047
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 23-มิ.ย.-01
อีเมล์ : honghaeschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยไคร้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 23 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30:30 น.)