ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

791

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120622
รหัส Smis 8 หลัก : 57040143
รหัส Obec 6 หลัก : 120622
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยโป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaypong
ที่อยู่ : หมู่ 5 ห้วยโป่ง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57340
โทรศัพท์ : 0-5316-0115
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 3/8/2482
อีเมล์ : school.banpong@gmail.com
เว็บไซต์ : www.thaischool.in.th/huaypong
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ต้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 12 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:27:16 น.)