ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม

1025

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120055
รหัส Smis 8 หลัก : 57010078
รหัส Obec 6 หลัก : 120055
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยแม่เลี่ยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANHUAYMAELIAM
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 52029293
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12-มี.ค.-25
อีเมล์ : banhuaymaeliamschool@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/109
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 50 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 21:20:16 น.)