ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)

931

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120095
รหัส Smis 8 หลัก : 57040018
รหัส Obec 6 หลัก : 120095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaimeng
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านห้วยเม็ง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 53182024
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-เม.ย.-66
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 78 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:27:43 น.)