ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

783

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120128
รหัส Smis 8 หลัก : 57030078
รหัส Obec 6 หลัก : 120128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเกี๋ยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huyekieng
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านห้วยเกี๋ยง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 053-650753
โทรสาร : 0
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 23/1/2520
อีเมล์ : supain995@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2559 เวลา 12:57:46 น.)