ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)

1406

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120621
รหัส Smis 8 หลัก : 57040150
รหัส Obec 6 หลัก : 120621
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huayhom
ที่อยู่ : หมู่ 7 ห้วยห้อม ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57340
โทรศัพท์ : 0-53193176
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9-พ.ค.-83
อีเมล์ : Huayhomkhuntan@gmail.com
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120621
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลป่าตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14:46:09 น.)