ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ

858

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120605
รหัส Smis 8 หลัก : 57030175
รหัส Obec 6 หลัก : 120605
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหยวกป่าโซ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuayyuakpaso
ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 650216270
โทรสาร : null
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 4/9/2549
อีเมล์ : hoiyorkcr3.181@gmail.com
เว็บไซต์ : null
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สลองใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 51 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 11:19:18 น.)