ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก

1261

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120664
รหัส Smis 8 หลัก : 57010129
รหัส Obec 6 หลัก : 120664
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหมากเอียก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaimairkiek
ที่อยู่ : หมู่ 14 ห้วยหมากเอียก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 607072
โทรสาร : 53172578
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2501
อีเมล์ : markiek.school@markiek.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.markiek.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 10:22:37 น.)