ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ

1344

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120392
รหัส Smis 8 หลัก : 57020118
รหัส Obec 6 หลัก : 120392
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหญ้าไซ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huayyasai
ที่อยู่ : หมู่ 11 ห้วยหญ้าไซ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 52029342
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/3/2522
อีเมล์ : huayyasai@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120392
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 51 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 17 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มีนาคม 2560 เวลา 17:30:32 น.)