ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหก

687

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120604
รหัส Smis 8 หลัก : 57030174
รหัส Obec 6 หลัก : 120604
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhouyhok
ที่อยู่ : หมู่ 10 ห้วยหก ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 53160057
โทรสาร : 0-5316-00
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : School6th@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.School6th.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สลองใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 50 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 14:24:28 น.)