ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา

924

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120646
รหัส Smis 8 หลัก : 57020215
รหัส Obec 6 หลัก : 120646
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยส้านพลับพลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaisanplubplaschool
ที่อยู่ : หมู่ 5 ห้วยส้านพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53184706
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15/6/2482
อีเมล์ : huaisanplubpla@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120646
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.โป่งแพร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 12.9 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7.2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 11:22:31 น.)