ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

594

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120507
รหัส Smis 8 หลัก : 57020173
รหัส Obec 6 หลัก : 120507
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuaimuang
ที่อยู่ : หมู่ 10 ห้วยม่วง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57260
โทรศัพท์ : 899556969
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : มิ.ย.-32
อีเมล์ : huaimuang@gmail.com
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1057120507&Area_CODE=5702
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เจดีย์ใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 110 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 35 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:40 น.)