ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

1047

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120607
รหัส Smis 8 หลัก : 57030155
รหัส Obec 6 หลัก : 120607
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยผึ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhauiphung School
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านห้วยผึ้ง ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 053-730262-3
โทรสาร : 053-730263
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2529
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : www.bhpschool.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สลองใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 37 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 47 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2560 เวลา 03:57:41 น.)