ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยคุ

1261

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120584
รหัส Smis 8 หลัก : 57040127
รหัส Obec 6 หลัก : 120584
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยคุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuaikhu
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านห้วยคุ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : 0-53160026
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2525
อีเมล์ : huay_khu@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.banhuaikhu.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 60 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 40 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 15:16:28 น.)