ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก

746

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120666
รหัส Smis 8 หลัก : 57010131
รหัส Obec 6 หลัก : 120666
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยขี้เหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaikhilek
ที่อยู่ : หมู่ 1 ห้วยขี้เหล็ก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/7/2497
อีเมล์ : huaikhilek.school@gmail.com
เว็บไซต์ : http://202.28.46.10/111
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 15:26:10 น.)