ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยก้าง “รัฐประชาสงเคราะห์”

719

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยก้าง “รัฐประชาสงเคราะห์”
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120566
รหัส Smis 8 หลัก : 57040119
รหัส Obec 6 หลัก : 120566
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยก้าง “รัฐประชาสงเคราะห์”
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huai Kangrath Pracha Songkhro school
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านห้วยก้าง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 0-5367-2178
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-82
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : gg.gg/Huaykangrat-school
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สำนักงานเทศบาลตำบลไม้ยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:44:56 น.)