ข้อมูล โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)

885

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120090
รหัส Smis 8 หลัก : 57040013
รหัส Obec 6 หลัก : 120090
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANHUAWIANG (KOSANWIT)
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านหัวเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2/5/2463
อีเมล์ : huawiang.ko@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/HuawiangKosanwit
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาล ต.เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 80 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2.5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:50:51 น.)