ข้อมูล โรงเรียนบ้านหลวง

650

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลวง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120117
รหัส Smis 8 หลัก : 57040002
รหัส Obec 6 หลัก : 120117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ban luang
ที่อยู่ : หมู่ 4 หลวง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 0-5378-3690
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2481
อีเมล์ : banloungschool@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลครึ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 27 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:22:59 น.)