ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองแว่น

1013

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแว่น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120321
รหัส Smis 8 หลัก : 57030041
รหัส Obec 6 หลัก : 120321
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองแว่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongwan
ที่อยู่ : หมู่ 9 หนองแว่น ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-660494
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2480
อีเมล์ : bannongwan2555@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่จัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 6 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:28:51 น.)