ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองเสา

871

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120541
รหัส Smis 8 หลัก : 57040100
รหัส Obec 6 หลัก : 120541
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองเสา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBANNONGSAO
ที่อยู่ : หมู่ 6 หนองเสา ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 810215213
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 7-ธ.ค.-10
อีเมล์ : Nongsao_cri4@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://202.28.46.20/412
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เม็งราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2562 เวลา 13:20:59 น.)