ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองหม้อ

1147

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหม้อ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120067
รหัส Smis 8 หลัก : 57010036
รหัส Obec 6 หลัก : 120067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองหม้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongmor
ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านหนองหม้อ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53673793
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/4/2500
อีเมล์ : nongmor77@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 13 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:49:53 น.)