ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองผำ

922

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120379
รหัส Smis 8 หลัก : 57020128
รหัส Obec 6 หลัก : 120379
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองผำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bannongpam school
ที่อยู่ : หมู่ 9 หนองผำ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53160183
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2520
อีเมล์ : bonnongpam.2008@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สรวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 19:14:03 น.)