ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง

792

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120457
รหัส Smis 8 หลัก : 57030124
รหัส Obec 6 หลัก : 120457
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันโค้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansankhong
ที่อยู่ : หมู่ 3 สันโค้ง ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 09-3642-4688
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 30/11/2506
อีเมล์ : sankong_school@yahoo.co
เว็บไซต์ : httt://childlifemaesai.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ???????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 16:14:48 น.)