ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันยาว สันลิดไม้

765

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันยาว สันลิดไม้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120459
รหัส Smis 8 หลัก : 57030126
รหัส Obec 6 หลัก : 120459
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันยาว สันลิดไม้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansanyao sanlidmai school
ที่อยู่ : หมู่ 3 สันยาวสันลิดไม้ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57220
โทรศัพท์ : 053-667440
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2502
อีเมล์ : sanyaoschool@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120459
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:34:00 น.)