ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันมะนะ

910

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันมะนะ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120435
รหัส Smis 8 หลัก : 57030114
รหัส Obec 6 หลัก : 120435
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันมะนะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sanmana School
ที่อยู่ : หมู่ 5 สันมะนะ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-732939
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : sanmanaschoolmeasai@hotmail.com
เว็บไซต์ : sanmanaschoolmaesai.circlecamp.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 07:13:58 น.)