ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันธาตุ

831

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันธาตุ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120133
รหัส Smis 8 หลัก : 57030073
รหัส Obec 6 หลัก : 120133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันธาตุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Santat
ที่อยู่ : หมู่ 4 สันธาตุ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 896363551
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20-มิ.ย.-11
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?school_ID=1057120133
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลโยนก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 48 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2563 เวลา 13:39:48 น.)