ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันทรายมูล

853

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทรายมูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120170
รหัส Smis 8 หลัก : 57040079
รหัส Obec 6 หลัก : 120170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันทรายมูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansansaimoon
ที่อยู่ : หมู่ 7 ใหม่สันทราย ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : –
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2506
อีเมล์ : sansaimoon109@hotmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120170
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันทรายงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 3 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3.5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09:59:40 น.)