ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

1027

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120376
รหัส Smis 8 หลัก : 57020131
รหัส Obec 6 หลัก : 120376
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansanklang(radpattana)
ที่อยู่ : หมู่ 2 สันกลาง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53786008
โทรสาร : 53786008
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2487
อีเมล์ : bansanklang.radpattana@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียงสรวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:25:10 น.)