ข้อมูล โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

906

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120098
รหัส Smis 8 หลัก : 57040011
รหัส Obec 6 หลัก : 120098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสองพี่น้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : songpinong
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านสองพี่น้อง เลขที่ 61 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 52029232
โทรสาร : 53160004
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16/3/2536
อีเมล์ : SongpinongRimkhong@gmail.com
เว็บไซต์ : http://gg.gg/songpeenongrimkhong
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ริมโขง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 100 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 11:19:26 น.)