ข้อมูล โรงเรียนบ้านศรีลานนา

1250

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีลานนา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120116
รหัส Smis 8 หลัก : 57040001
รหัส Obec 6 หลัก : 120116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศรีลานนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Srilanna
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านศรีลานนา ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 053-727298
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ. 2482
อีเมล์ : srilanna19_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ครึ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 76 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:46:33 น.)