ข้อมูล โรงเรียนบ้านศรีกองงาม

780

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีกองงาม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120151
รหัส Smis 8 หลัก : 57030057
รหัส Obec 6 หลัก : 120151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศรีกองงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansrikongngam
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านสันทรายกองงาม ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 903199694
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2523
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เขตเทศบาลตำบลบ้านแซว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 48 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 48 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:33:18 น.)