ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องเผียว

961

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องเผียว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120075
รหัส Smis 8 หลัก : 57010089
รหัส Obec 6 หลัก : 120075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องเผียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Rongpeiw School
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านร่องเผียว ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 088-2780309
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10/5/2510
อีเมล์ : rongpeiw.school@gmail.com
เว็บไซต์ : 61.19.32.116/106
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลห้วยสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 19 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:05:48 น.)