ข้อมูล โรงเรียนบ้านรวมมิตร

1719

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรวมมิตร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120039
รหัส Smis 8 หลัก : 57010050
รหัส Obec 6 หลัก : 120039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านรวมมิตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Ruammit School
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านรวมมิตร ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 053-160683
โทรสาร : 053-160683
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-18
อีเมล์ : rmcr1@outlook.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120039
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 26 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 26 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:15:03 น.)