ข้อมูล โรงเรียนบ้านมังกาล่า

796

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมังกาล่า
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120415
รหัส Smis 8 หลัก : 57020133
รหัส Obec 6 หลัก : 120415
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านมังกาล่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : mangkalaุ67@gmail.com
ที่อยู่ : หมู่ 22 บ้านมังกาล่า ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 819511041
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2526
อีเมล์ : mangkala67@gmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/mangkala67/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 72 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 55 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 เมษายน 2563 เวลา 12:57:56 น.)