ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาแล

914

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาแล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120581
รหัส Smis 8 หลัก : 57040124
รหัส Obec 6 หลัก : 120581
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาแล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphalae
ที่อยู่ : หมู่ 6 ผาแล ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : 098 9539527
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2518
อีเมล์ : phalaeschool@gmail.com
เว็บไซต์ : th-th.facebook.com/Banphalaeschool
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 114 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:21:04 น.)