ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาเดื่อ

735

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาเดื่อ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120610
รหัส Smis 8 หลัก : 57030153
รหัส Obec 6 หลัก : 120610
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาเดื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphaduea School
ที่อยู่ : หมู่ 6 ผาเดื่อ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 848076609
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2539
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สลองใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 41 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:36:05 น.)