ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาฮี้

1164

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาฮี้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120469
รหัส Smis 8 หลัก : 57030105
รหัส Obec 6 หลัก : 120469
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาฮี้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Phahee
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านผาฮี้ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 52209364
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 30/11/2532
อีเมล์ : phahi.school@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โป่งงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08:34:16 น.)