ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาลั้ง

1085

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาลั้ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120010
รหัส Smis 8 หลัก : 57010076
รหัส Obec 6 หลัก : 120010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาลั้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ban phalang
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านผาลั้ง ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 52029610
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (ไม่มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ม.ค.-42
อีเมล์ : banphalangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 60 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 60 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09:18:14 น.)