ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ-สันทรายมูล

1210

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ-สันทรายมูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120446
รหัส Smis 8 หลัก : 57030109
รหัส Obec 6 หลัก : 120446
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ-สันทรายมูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pafae-nongoor school
ที่อยู่ : หมู่ 3 ป่าแฝ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 086-6206367
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20/6/2502
อีเมล์ : pafaenongoor-school@windowslive.com
เว็บไซต์ : pafae-nongoor.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 33 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:06:33 น.)