ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย

779

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120347
รหัส Smis 8 หลัก : 57030038
รหัส Obec 6 หลัก : 120347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpapao-pasangnoi
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านป่าเปา ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 53918301
โทรสาร : 53918301
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 25-มิ.ย.-87
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : school.obec.go.th/pahpao
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลสายน้ำคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 13 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:41:26 น.)