ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

886

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120028
รหัส Smis 8 หลัก : 57010020
รหัส Obec 6 หลัก : 120028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Paruak School
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 806708662
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 3-พ.ค.-83
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : http://61.19.31.116/tem
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลนางแล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 15:09:46 น.)