ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง

1032

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120018
รหัส Smis 8 หลัก : 57010063
รหัส Obec 6 หลัก : 120018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่ายางหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpayangloung
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านริมงาม ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 674072
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.๒๕๐๖
อีเมล์ : Pylschool072@gmail.com
เว็บไซต์ : http://202.28.46.10/104
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ริมกก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 11:27:25 น.)