ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่ายางมน

1110

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ายางมน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120006
รหัส Smis 8 หลัก : 57010059
รหัส Obec 6 หลัก : 120006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่ายางมน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Payangmom School
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านป่ายางมน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53174644
โทรสาร : 53174644
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15-มิ.ย.-82
อีเมล์ : pymschool2558@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.รอบเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 7 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 4 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:42:36 น.)