ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)

613

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120408
รหัส Smis 8 หลัก : 57020105
รหัส Obec 6 หลัก : 120408
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pathon(Wittayasmith)
ที่อยู่ : หมู่ 2 ใหม่สุขสรรค์ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15-ก.ย.-76
อีเมล์ : pathon.v@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าก๊อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14:08:25 น.)