ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าต้าก

901

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าต้าก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120252
รหัส Smis 8 หลัก : 57020065
รหัส Obec 6 หลัก : 120252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าต้าก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpatak
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านป่าต้าก ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53770221
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12/5/2010
อีเมล์ : pataksc@gmail.com
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120252
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 19.9 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:24:51 น.)