ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม

1118

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120214
รหัส Smis 8 หลัก : 57040076
รหัส Obec 6 หลัก : 120214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าตึงงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : patuengam school
ที่อยู่ : หมู่ 9 ทุ่งสง่า ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ : 53178119
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20 พฤษภาคม พ.ศ.2508
อีเมล์ : patueng@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120214
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศรีดอนไชย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 23 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14:11:36 น.)