ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซาง

1087

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120547
รหัส Smis 8 หลัก : 57040103
รหัส Obec 6 หลัก : 120547
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpasang
ที่อยู่ : หมู่ 13 ป่าซางพัฒนา ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 053 190099
โทรสาร : 053 190099
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2482
อีเมล์ : pasang_cri4@hotmail.com
เว็บไซต์ : Data.bopp-obec.info/web/school
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เม็งราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:32:47 น.)