ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)

960

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120340
รหัส Smis 8 หลัก : 57030022
รหัส Obec 6 หลัก : 120340
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pasangschool
ที่อยู่ : หมู่ 8 ศรียางมูล ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-771766
โทรสาร : 53771766
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 3-เม.ย.-59
อีเมล์ : Banpasang@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 7 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 06:27:53 น.)