ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย

1084

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120350
รหัส Smis 8 หลัก : 57030044
รหัส Obec 6 หลัก : 120350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpakaow-Donchai
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านป่ากว๋าว ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 053-763-042
โทรสาร : 053-763-042
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/5/2501
อีเมล์ : banpakoawdonchai@gmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/banpakoawdonchai
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09:19:01 น.)